Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein Wiener elternverwaltete Kindergruppen

Phone: 01-585 72 44

Fax: 01-585 72 44-9

E-mail: office@kindergruppen.at

Website:

Business Hours

Montag, Dienstag, Donnerstag, 9-13 Uhr

Description

Beratung für Eltern, BetreuerInnen und Kindergruppen
Vermittlung offener Plätze
Ausbildung zur/zum KindergruppenbetreuerIn
Vernetzung
Qualitätssicherung
Mediation und Konfliktklärung
Beratung für Genderfragen und Suchtprävention
Topics
After-school care
Crèches
Nursery school and child groups
Vocational training
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at