Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt

1170 Wien, Rötzergasse 13/8

Phone: 01-523 22 22

E-mail: notruf@frauenberatung.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 10-15 Uhr

Description

persönliche Beratung und Begleitung auch außerhalb der Telefonzeiten

Beratung und Prozessbegleitung nach Vergewaltigung/ sexueller Gewalt

Präventions- und Bildungsarbeit

Topics
Court assistance
Self-defence
Sexual violence
Violence towards women
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at