Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Gebietskrankenkasse, Kundencenter Kinderbetreuungsgeld

1070 Wien, Andreasgasse 3

Phone: 01-601 22-14 070

Fax: 01-601 22-1481

E-mail: kckbg@wgkk.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7-14.30 Uhr
Topics
Children's care benefit
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at