Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kolping Österreich

1040 Wien, Paulanergasse 11

Phone: 01-587 35 42-0

Fax: 01-587 99 00

E-mail: office@kolping.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-17 Uhr, Freitag 8-14 Uhr

Description

Topics
Halls of residence
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at