Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialpsychiatrisches Ambulatorium Mariahilf, 5.-9. und 19. Bezirk - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

Phone: 01-4000-53 170

E-mail: spa6@psd-wien.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Social psychiatric services
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at