Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

WIENXTRA-Jugendinfo, für junge Leute bis 25 Jahre

Phone: 01-909 4000 – 84100

E-mail: jugendinfowien@wienxtra.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 14.30-18.30 Uhr

Description

Information und Beratung für junge Menschen bis 25 Jahre zu allen Themen, die Jugendliche betreffen - anonym, kostenlos, vertraulich.
Zum Beispiel: Arbeit, Bildung, Recht, Mobbing, Queer-Themen, Auslandsaufenthalt, Wohnen, Veranstaltungen, Stadtinformation, Freizeit, Engagement
Topics
Children’s information/Youth information
Leisure time offers for young persons
Youth counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at