Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus mit sozialmedizinischer Betreuung (Ingrid Leodolter Haus) - Wiener Krankenanstaltenverbund

Phone: 01-215 35-0

E-mail: pru@wienkav.at

Website:

Topics
Rehabilitation for old persons in nursing homes
Residential and nursing homes public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at