Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VOX - Schwerhörigenzentrum Wien

1150 Wien, Sperrgasse 8-10, 2. Stock, Tür 15 [B������ro]

Phone: 01-897 31 31

E-mail: mitgliederservice@vox.at

E-mail: j.schneeberger@vox.at (Jutta Schneeberger)

Website:

Business Hours

Ehrenamtliches Vereinsbüro (Mitgliederagenden, Anfragen zu Verein): Mittwoch 11-17 Uhr
Topics
Hardness of hearing
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at