Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien, Verein

Phone: 01-216 66 04

Mobile phone: 0660-216 66 05

E-mail: office@hosiwien.at

Website:

Business Hours

Montag, Dienstag, Freitag 9-17 Uhr, Mittwoch 9-12 Uhr

Description

Beratung und Unterstützug bei Diskriminierung, Coming-out, Information zur LGBTQIA-Szene
Gruppenabende (siehe Webseite): Mittwoch und Donnerstag

Topics
Gay
Lesbian
Transgender
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at