Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Grippeimpfung 2021 / 2022

Phone: 1450

Website:

Business Hours

Terminvereinbarung online oder telefonisch

Description

Die kostenlose Grippe-Impfung der Stadt Wien startet mit 2.11.2021 .
Topics
Influenza
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at