Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tuberkulosevorsorge - Stadt Wien Gesundheitsdienst (MA 15)

Phone: 01-4000-87 658 oder 87 659

Fax: 01-4000-99-87 991

E-mail: tuberkulosevorsorge@ma15.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 8-15 Uhr

Description

Betreuung tuberkulosekranker Personen

Topics
Tuberculosis
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at