Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Anne Kohn-Feuermann-Tagesstätte, Maimonideszentrum, Israelit.Kultusgemeinde, 1., 2., 3., 9., 19., 20., 21. und 22. Bezirk und für Mitglieder der jüdischen Gemeinde in ganz Wien

Phone: 01-725 75-6180, 6181

Fax: 01-725 75-6182

E-mail: office-ts@maimonides.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-17 Uhr, Freitag 9-14 Uhr
Topics
Day care centres for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at