Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Netze GmbH

Phone: 0800 500 751 (Fernwärmestörung/Notruf)

Phone: 128 (Gasstörung/Notruf)

Phone: 0800 500 600 (Stromstörung/Notruf)

E-mail: info@wienernetze.at

E-mail: kundendienst@wienernetze.at

Website:

Business Hours

Notrufe: 0-24 Uhr, weitere Erreichbarkeitszeiten siehe Webseite.

Description

Telefonnummern und Erreichbarkeitszeiten vom Kundendienst "Gas der Wiener Netze" und betreffend allgemeinen Auskünften für Anforderungen von Gaszählern, Netzrechnung, Einschaltterminen Gas und Strom und sonstige Netzauskünfte unter
https://www.wienernetze.at/wn/netze/ueberuns/kontakt/Kontakt.html

Topics
Electricity supply
Gas supply
Heating supply
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at