Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialdienst am Flughafen Wien-Schwechat (Social Service - Vienna International Airport), ORS

1300 Wien-Schwechat, Objekt 800, Nordstraße / Ecke Verwaltungsstraße [Flughafen Wien-Schwechat]

Phone: 01-7007-32 401 (Flughafen)

Fax: 01-7007-32 403

E-mail: info@orsservice.at

Website:

Business Hours

täglich 9-21 Uhr

Description

Betreuung von AsylwerberInnen im Transitbereich des Flughafens

Topics
Refugees
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at