Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Helping Hands, Verein

Phone: 01-310 88 80-10

Fax: 01-310 88 80-37

E-mail: info@helpinghands.at

Website:

Business Hours

Montag 9.30-17.30 Uhr, Dienstag-Donnerstag 9.30-13.30 Uhr

Description

kostenlose Rechtsberatung zu den Themen Ausländerbeschäftigungs-, Fremden- und
Staatsbürgerschaftsrecht(Anmeldung telefonisch oder per E-Mail erforderlich)

Topics
Migration
Refugees
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at