Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bezirksgericht Döbling, Pe-Le, Verein zur Förderung von Lösungen familiärer Probleme

Phone: 01-360 03-2200

E-mail: info@pele.or.at

Website:

Business Hours

Dienstag 8-14 Uhr

Description

Aufgrund der COVID-19-Pandemie ("Coronavirus") ist die Beratungsstelle am Bezirksgericht Wien 19 derzeit geschlossen.
Dienstag 8-14 Uhr Telefonberatung unter 0664 / 3966521

Scheidungsberatung
Rechtsberatung im Familienrecht
telefonische Anmeldung nicht nötig
kostenlos

Topics
Family counselling at court
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at