Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Familienberatung, Verein zur Förderung integrierter Gesundheits-und Sozialprojekte

Phone: 01-602 44 60

Business Hours

Montag, Donnerstag (14-tägig): 15-18 Uhr
Dienstag, Mittwoch: 15-18 Uhr

Description

Schwerpunkt Psychosomatik
auch Rechtsberatung
kostenlos

Topics
Family counselling
Psychosomatics
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at