Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (KFA)

Phone: 01-404 36

Fax: 01-404 36-99-46 863

E-mail: generaldirektion@kfa.co.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-13.30 Uhr
Topics
Health insurance
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at