Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bezirksgericht Innere Stadt, Institut für Ehe und Familie, Familienberatung

Phone: 01-51528-330 (Zimmer 523)

Phone: 01-515 28-357 (Zimmer 522)

Phone: 01-34 84 777 (telefonische Terminvereinbarung )

E-mail: beratung@ief.at

Website:

Business Hours

Dienstag 8-13 Uhr

Description

auch Rechtsberatung
Telefonische Anmeldung erbeten
kostenlos

Topics
Family counselling at court
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at