Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Institut für Ehe und Familie, Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Phone: 01-348 47 77

E-mail: beratung@ief.at

Website:

Business Hours

Donnerstag 16-19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Description

  • Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung
  • Kinder- und Jugendberatung
  • Rechtsberatung
Topics
Family counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at