Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Hotline für Essstörungen, Wiener Gesundheitsförderung - WiG

Phone: 0800 20 11 20

E-mail: hilfe@essstoerungshotline.at

Website:

Business Hours

Beratung: Montag-Donnerstag 12-17 Uhr

Description

Anonyme und kostenlose Beratung, Krisenintervention, Information und Hilfe per Telefon und E-Mail zum Thema Essstörungen. Für Betroffene, Angehörige und Fachleute.
Topics
Eating disorders
Online counselling
Telephone helplines
Women’s health
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at