Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ESRA, Psychosoziales Zentrum

1020 Wien, Tempelgasse 5

Phone: 01-214 90 14

Fax: 01-214 90 14-30

E-mail: office@esra.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-19 Uhr, Freitag 8-14 Uhr telefonische Anmeldung

Description

Medizinische, pflegerische, therapeutische und sozialarbeiterische Betreuung von Opfern nationalsozialistischer Verfolgung und deren Angehörigen
Psychosoziale Betreuung der jüdischen Bevölkerung
Traumabehandlung

kostenlos bzw. Verrechnung mit Krankenkasse möglich

Topics
Holocaust
Migration
Trauma
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at