Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VHS Bildungstelefon

Phone: 01-893 00 83

E-mail: info@vhs.at

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit:
Montag-Donnerstag 8-18 Uhr, Freitag 8-17 Uhr

Description

Information über Angebote der Wiener Volkshochschulen

Topics
Additional tuition
First aid
Further education
Language courses
Parental education
Self-defence
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at