Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ambulatorium Strebersdorf der VKKJ, Zentrum für Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie

Phone: 01-292 14 77

Fax: 01-292 14 77-15

E-mail: office@str.vkkj.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-17 Uhr, Freitag 8-14 Uhr

Description

  • Diagnostik und Beratung bei Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsgefährdungen
  • Therapie, Begleitung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen oder Entwicklungsstörungen sowie Unterstützung ihrer Familien
Topics
Developmental promotion
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at