Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MA 48 - Entrümpelung und Sperrmüll - MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

Phone: 01-4000 - 48 898

E-mail: sm@m48.magwien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-12 Uhr
Topics
Apartment clearance
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at