Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Vienna Service Office, MD-Magistratsdirektor, Gruppe Europa und Internationales, nur für Beschäftigte bei den Internationalen Organisationen

Phone: 01-260 26-4234

Fax: 01-26 00-26 432

E-mail: viennaserviceoffice@wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 7.30-15.30 Uhr
Topics
Migration
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at