Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wien Energie GmbH, Kundendienstzentrum

Phone: 0800 500 700 (Fernw��rme)

Phone: 0800 500 701 (Fernw��rme)

Phone: 0800 500 800 (Strom und Erdgas)

Phone: 128 (St��rungsnummer Erdgas (0-24 Uhr))

Phone: 01 313 26-51 (St��rungsnummer Fernw��rme (0-24 Uhr))

Phone: 0 800 500 600 (St��rungsnummer Strom (0-24 Uhr))

Fax: 0800 500 201 (Strom und Erdgas)

E-mail: waerme@wienenergie.at (Fernw��rme)

E-mail: info@wienenergie.at (Strom und Erdgas)

Website:

Business Hours

telefonisch:
Strom und Erdgas Montag-Freitag 7.30-18 Uhr
Fernwärme Montag-Freitag 7.30-16 Uhr

Kundendienstzentrum:
Montag und Donnerstag 8-17.30 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag 8-15 Uhr
Topics
Electricity supply
Gas supply
Heating supply
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at