Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundes Blindeninstitut

Phone: 01-728 08 66

Fax: 01-728 08 66-275

E-mail: office@bbi.at

Website:

Business Hours

Sekretariat: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr

Description

Kindergarten
Pflichtschule (S-Klassen, ASO-Klassen, VS, HS, PTS)
Orientierungsklasse
Handelsschule
Werkstätten
Internat (Vollinternat und Nachmittagsbetreuung)
Lehrmittelzentrale (Unterstützung sehbehinderter Kinder an Regelschulen)
Blindendruckverlag und -Bücherei
Museum

Topics
Schools for special education
Visual disability
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at