Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bezirksgericht Hernals, 16., 17.Bezirk

Phone: 01-404 25-0

Fax: 01-404 25-115

Website:

Business Hours

Amtsstunden: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Einlaufstelle: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Parteienverkehr: 8.30-12 Uhr ausgenommen Dienstag (Amtstag)
Amtstag: Dienstag 8-13 Uhr (telefonische Terminvereinbarung erforderlich)
Familienberatung: Dienstag 8-13 Uhr (Anmeldung nicht erforderlich)
Topics
District courts
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at