Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

BiWi-Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft

Phone: 01-514 50 - 6528

Fax: 01-514 50-6521

E-mail: mailbox@biwi.at

Website:

Business Hours

Montag, Freitag 9-12.30 Uhr,
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 9-16 Uhr

Description

Berufsinformation, OrientierungsChecks, Broschüren, Bewerbungstraining, Berufsinfoveranstaltungen,
alle Angebote für Jugendliche von 13-20 Jahren
Topics
Vocational orientation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at