Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Familienzuschuss, Richtsätze 2021

Website:

Description

Für Kinder vom vollendeten 1. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr
Höhe gestaffelt nach Familieneinkommen (€ 50,87 - 152,61)

Topics
Family benefit - regional
Standard rates of social welfare 2021
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at