Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Club 21, Freizeiteinrichtung für Menschen mit Behinderung (ab 18 Jahren) - Wiener Hilfswerk, Verein

Phone: 01-512 36 61-2700

E-mail: club21@wiener.hilfswerk.at

Website:

Business Hours

Dienstag-Donnerstag 14-19 Uhr, Freitag 18-22 Uhr
(Freitag Disco und Karaoke)

Description

Treffpunkt für Menschen mit Behinderung, in dem neben einem laufenden Kaffeehausbetrieb verschiedene Freizeitaktivitäten angeboten werden.

Zielgruppe:
Menschen mit und ohne Behinderung

Unkostenbeitrag (nur Freitag abends): 2 Euro

Topics
Leisure offers for mentally ill persons
Leisure time offers for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at