Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mobile Jugendarbeit 20, Verein Back Bone zur Förderung von Kommunikation und Nachbarschaft in der Brigittenau

Mobile phone: 0699 / 120 11 947 (Leitung)

Mobile phone: 0699 / 160 88 588 (Sekretariat)

E-mail: office@backbone20.at (Leitung und Sekretariat)

Website:

Business Hours

Öffnungszeiten:
derzeit nur auf Anfrage per Telefon, WhatsApp oder Instagram

Description

Streetwork, Gruppen- und Projektarbeit, gemeinwesenorientierte Arbeit, Lobbyarbeit für
Jugendliche

Topics
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at