Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mobile Jugendarbeit, Back on Stage 16/17 - Wiener Jugendzentren, Verein

Phone: 01-402 17 64

Fax: 01-406 66 40

E-mail: bos16-17@jugendzentren.at

Website:

Description

Mobile Jugendarbeit, Gruppen- und Projektarbeit, gemeinwesenorientierte Arbeit, Lobbyarbeit für
Jugendliche

Topics
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at