Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Peregrina - Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum für Immigrantinnen

Phone: 01-408 33 52

Phone: 01-408 61 19

E-mail: information@peregrina.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8.30-16.30 Uhr

Description

Sozial- und Rechtsberatung
Psychologische Beratung und Therapie (bosnisch, deutsch, englisch, kroatisch, serbisch sowie arabisch mit Dolmetscherin)
Deutschkurs mit Kinderbetreuung

Bildungsberatung
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Frauen in Migration

Topics
Language courses
Migration
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at