Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Bürgerservice

1010 Wien, Minoritenplatz 8

Phone: 05 01 150-4411 (Bürgerservice)

Fax: 0501159241

E-mail: abtiv1@bmeia.gv.at

E-mail: buergerservice@bmeia.gv.at

Website:

Website:

Business Hours

Bürgerservice: Montag-Freitag 8.30-18.30 Uhr (anschließend automatische Weiterleitung an Bereitschaftsdienst)
Topics
Ministry of Foreign Affairs
State ministries
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at