Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ärztefunkdienst gemeinnützige Betriebs GmbH der Ärztekammer für Wien

1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20, Ebene 6, Leitstelle 6B (AKH) [Allgemeinmedizinische Akut- Ordination]
1150 Wien, Pillergasse 20 [Ärztefunkdienst-Ordination]

Phone: 141 (Ärztefunkdienst)

Phone: 01-790 11 61 (Patientenservice)

Fax: 01-790 11-10

E-mail: office@141wien.at

E-mail: patientendienste@141wien.at (Patientenservice)

Website:

Business Hours

Ärztefunkdienst: täglich 19-7 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag, 24.und 31.12.: 0-24 Uhr
Patientenservice: Montag-Freitag 8-16 Uhr
Ordination Pillergasse: Samstag, Sonntag, Feiertag, 24. und 31. 12.: 8-20 Uhr
Ordination AKH: Montag-Freitag 16-22 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag, 24. und 31.12.: 10-22 Uhr
Topics
Doctor
Emergency calls
Emergency medical service
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at