Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ärztefunkdienst gemeinnützige Betriebs GmbH der Ärztekammer für Wien

1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20, Ebene 4 Süd AKH [Allgemeinmedizinische Erstversorgung]
1100 Wien, Kundratstraße 3 Klinik Favoriten [Allgemeinmedizinische Erstversorgung]
1160 Wien, Montleartstraße 37 Klinik Ottakring [Allgemeinmedizinische Erstversorgung]
1210 Wien, Brünner Straße 68 Klinik Floridsdorf [Allgemeinmedizinische Erstversorgung]
1030 Wien, Modecenterstraße 14 [Ärztefunkdienst-Ordination]
1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 [Kindernotdienst AKH]

Phone: 141 (Ärztefunkdienst)

Fax: 01-790 11-10

E-mail: office@141wien.at

Website:

Business Hours

Ärztefunkdienst: täglich 19-7 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag, 24.und 31.12.: 0-24 Uhr
Ordination Modecenterstraße: Samstag, Sonntag, Feiertag, 24. und 31. 12.: 8-20 Uhr
Topics
Doctor
Emergency calls
Emergency medical service
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at