Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (AK), Zentrale

1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 [Beratungszentrum ]

Phone: 01-501 65 (Allgemein)

E-mail: ak-mailbox@akwien.at

E-mail: ks@akwien.at

Website:

Website:

Website:

Website:

Business Hours

telefonische Beratungen:
Arbeitsrecht, Elternkarenz, Lehrlings- und Jugendschutz, Steuerrecht, Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung sowie Gesundheit, Arbeit und Sicherheit: Montag-Freitag 8-15.45 Uhr
Insolvenzen: Montag-Donnerstag 8-14 Uhr
Konsumentenschutz: Montag-Freitag 8-12 Uhr
Bildung für junge Menschen: Montag und Donnerstag: 9-14 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 13-18 Uhr
Wohnrecht: Montag und Donnerstag: 9-14 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 13-18 Uhr

Terminvereinbarung für persönliche Beratung Montag-Freitag 8-14 Uhr

Description

Arbeitsrecht, Elternkarenz, Lehrlings- und Jugendschutz: DW 1201
Bildungsberatung für junge Menschen: DW 1406
Gesundheit und Arbeit: DW 1208
Pensions-, Kranken-, Unfallversicherung, Pflegegeldeinstufung: DW 1204
Steuerrecht DW: 1207
Insolvenzen DW: 1342
Konsumentenschutz DW: 1209
Wohnrecht: DW 1345

Topics
Apprentice's subsidy
Care and nursing benefit
Consumer protection
Debts
Further education
Harassment
Labour legislation
Parental leave
Pensions
Tax reductions
Telephone helplines
Tenants' counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at