Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (AK), Zentrale

Phone: 01-501 65-0

E-mail: ak-mailbox@akwien.at

E-mail: ks@akwien.at

Website:

Website:

Website:

Website:

Website:

Website:

Business Hours

telefonische Beratung zum Thema Arbeitsrecht, Elternkarenz, Lehrlings- und Jugendschutz, Steuerrecht, Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung sowie Gesundheit und Arbeit Montag-Freitag 8-15.45 Uhr
telefonische Beratung zum Thema Insolvenz Montag-Donnerstag 8-14 Uhr
telefonische Beratung zum Thema Konsumentenschutz Montag-Freitag 8-12 Uhr
Terminvereinbarung für persönliche Beratung Montag-Freitag 8-14 Uhr

Description

Arbeitsrecht, Elternkarenz, Lehrlings- und Jugendschutz DW 1201
Gesundheit und Arbeit DW 1208
Pensions-, Kranken-, Unfallversicherung DW 1204
Steuerrecht DW 1207
Insolvenzen DW 1342
Konsumentenschutz DW 1209

Topics
Apprentice's subsidy
Care and nursing benefit
Consumer protection
Harassment
Labour legislation
Parental leave
Pensions
Tax reductions
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at