Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Polizeiamtsarzt/Polizeiamtsärztin

Phone: 01-313 10 0

Phone: 133 (Polizeinotruf)

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Police
Public health officer
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at