Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Anton Proksch Institut - Ambulatorium Wiedner Hauptstraße, für Menschen mit Abhängigkeiten von legalen Suchtmitteln und Verhaltenssüchten und deren Angehörige - API Betriebs gemeinnützige GmbH

Phone: 01-880 10-14 80

Fax: 01-880 10-9-14 80

E-mail: info@api.or.at

Website:

Business Hours

Montag 8.30-11.30 Uhr
Dienstag 8.30-11.30 Uhr und 14-18 Uhr
Mittwoch 8.30-11.30 Uhr
Donnerstag 8.30-11.30 Uhr und 14-18 Uhr
Freitag 8.30-11.30 Uhr
Topics
Addiction to gambling
Addiction to medication
Alcohol addiction
Media addiction disorder
Nicotine addiction
Shopping addiction
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at