Sozialmedizinisches Nachbarschaftszentrum Unterpenzing, SMUP, Verein, Betreuungsgebiet: Unterpenzing

Telefon: 01-894 66 78

Faks: 01-894 63 37

E-mail: office@smup.at

Strona internetowa:

Godziny otwarcia

Montag-Freitag 9-12 Uhr, 14-17 Uhr

Opis

Heimhilfe, Besuchsdienst, Anwesenheitsdienst, Reinigungsdienst, Pflegehilfe, Hauskrankenpflege, Nachbarschaftshilfe

auch Nachtdienste

Topics
Doglądanie osób wymagających opieki
Opieka bez dofinansowania
Pielęgnacja chorego w domu
Pomoc sąsiedzka
Pomoc w domu
Sprzątanie mieszkania
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at