Schriftgröße:

Nije nađen nijedan odgovarajući unos. Molim Vas da sprovedete novi upit!

Specijalne informacije
Financijska pomoć u nuždi
Pomoć u živežnim namirnicama
Pogledaj također
Dnevni centri za ljude bez stana
Nužni smještaj za beskućnike
Telefonske linije za pomoć
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at