Schriftgröße:
Pogledaj također
Ergo-terapija
Invalidska kolica
Pomagala za njegu
Pomagala za osobe sa oštećenjem sluha
Pomagala za osobe sa oštećenjem vida
Pomagala za osobe sa tjelesnim hendikepom
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at