Schriftgröße:
Specijalne informacije
Pomagala za osobe sa intelektualnim hendikepom
Pogledaj također
Down sindrom
Iskaznica za hendikepirane osobe
Posebni pedagoški centri/Posebne škole
Poslovna integracija hendikepiranih osoba
Poticaj razvitka
Psihička oboljenja
Radna terapija za hendikepirane osobe
Savjetovanje za hendikepirane osobe
Stanovanje za hendikepirane osobe
Tjelesni hendikepi
Višestruka hendikepiranost
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at