Schriftgröße:
Opće informacije
Ulični socijalni rad
Pogledaj također
Beskućništvo
Privremene stambene zgrade za beskućnike
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at