Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Invisible Wall - Selbsthilfegruppe für Vaginismus-Betroffene

E-mail: invisible.wall@gmx.at

Description

Kontaktperson: Christina (Gründerin der SHG "Invisible Wall" und Ex-Vaginismus-Betroffene)

Topics
Sexuality self-help
Women self-help
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at