Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Palliativstation - Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital), Krankenhaus der Stadt Wien

Phone: 01-491 50-8011

E-mail: kor.1me@gesundheitsverbund.at

Website:

Description

Palliativstation an der 1. Medizinischen Abteilung, Pav. 79

Topics
Hospice and palliative care inpatient
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at