Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Antrag auf Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt

Website:

Topics
Application forms
Rehabilitation
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at