Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

CARE systems mobile Pflege und Betreuung gemn. GmbH

Phone: 01-261 61

Fax: 01-261 61-99

E-mail: office@caresystems.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 7.30-16 Uhr, Freitag 7.30-13.30 Uhr

Description

Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Pflegehilfe, Besuchsdienst, Mehrstündige Alltagsbegleitung

Topics
Domestic support
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at