Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Kriminalpolizeiliche Beratung

1090 Wien, Wasagasse 22

Phone: 0 800 21 63 46

E-mail: lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag nach Terminvereinbarung
Topics
Police
Stalking
Violence
Violence towards children
Violence towards old persons
Violence towards women
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at